TECHNICAL EQUIPMENT
机加设备
设备名称吨位型号数量
数控机床3508台
数控机床6506台
数控机床8001台
CNC加工中心VF-3SS-V2台
CNC加工中心VF-2SS-V2台
CNC加工中心SR32XP4台
CNC加工中心SR42XP3台
CNC加工中心GX7104台
CNC加工中心M-850V8台
CNC加工中心VMC1000L2台
CNC加工中心HSV-850E42台
CNC加工中心HVMC-10208台
CNC加工中心TC51012台
数控龙门镗铣床GLU-15001台
合计
114台
设备名称 吨位型号 数量
冷室压铸机 180T/280T 6台
冷室压铸机 420T/500T 3台
冷室压铸机 650T 2台
冷室压铸机 800T 4台
冷室压铸机 1000T 2台
冷室压铸机 1250T 3台
冷室压铸机 1650T 3台
冷室压铸机 2000T 2台
冷室压铸机 2500T 1台
冷室压铸机 3000T 1台
冷室压铸机 3500T 1台
合计 28台

TECHNICAL EQUIPMENT机加设备

设备名称吨位型号数量
数控机床3508台
数控机床6506台
数控机床8001台
CNC加工中心VF-3SS-V2台
CNC加工中心VF-2SS-V2台
CNC加工中心SR32XP4台
CNC加工中心SR42XP3台
CNC加工中心GX7104台
CNC加工中心M-850V8台
CNC加工中心VMC1000L2台
CNC加工中心HSV-850E42台
CNC加工中心HVMC-10208台
CNC加工中心TC51012台
数控龙门镗铣床GLU-15001台
合计
114台
TEL:Kevin He 86-21-57570383 13651638238
ADD:No.7955 Jinda Road, FengXian District, Shanghai, China
WEBSITE:http://www.shunfu.cc  Email:  trade@shunfu.cc
Back to top